Saksliste til årsmøtet i Njård 18.mars 2024

Postet av Njård den 11. Mar 2024

Det innkalles til årsmøte i Njård 18.03.2024 kl 1800.

Sted: UBC Ullevål stadion – møterom 5

Saksliste:

1. Velkommen og oppstart

2. Godkjenne de stemmeberettigede

3. Valg av dirigent

4. Valg av protokollfører

5. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

6. Godkjenne forretningsorden Forretningsorden årsmøtet i Njård 18 mars.pdf

7. Godkjenne innkallingen Innkalling til årsmøtet i Njård.pdf

8. Godkjenne saksliste Saksliste årsmøtet i Njård 18.mars 2024.pdf

9. Behandle Njårds årsberetning inklusive gruppemeldingene Årsmelding Håndball,langrenn,rg,tennis,turn.pdfÅrsmelding Njård Fekting 2023 .pdf Årsmelding 2023 Hovedlaget.pdf Årsmelding 2023 - Njård Alpint_v.pdf

10. Behandle regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning Årsregnskap 2023 signert.pdf Uavhengig_revisors_beretning_-_Njård_2023.pdf

11. Behandle forslag og saker Innkomne saker med styrets innstilling til årsmøtet i Njård 18 mars 2024.pdf

12. Fastsette medlemskontingent Medlemskontingent forslag til årsmøtet 2024.pdf

13. Budsjett for 2024 Njård-Budsjett 2024.pdf

14. Behandle idrettslagets organisasjonsplan Organisasjonsplan Njård 2024.pptx

15. Valg

16. AvslutningKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.