Foreldrevettregler

Det er viktig for oss som klubb at foreldre og medlemmer setter seg inn i, og respekterer foreldrevettreglene. Vi har satt opp følgende 11 punkter som du som forelder bør huske på i forbindelse med trening og konkkurranser:

1. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp.

2. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

3. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du.

4. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på.

5. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.

6. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er til stede.

7. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter.

8. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang.

9. Møt opp på konkurranse og oppvisning; barna ønsker det.

10. Still opp for klubben når denne trenger din innsats.

11. Det er trener som bestemmer hvem som skal være med på konkurranser

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!