Grindbakken Skole

TreningsplanHvem
NårHvorTrenere
Onsdag1.-3. klasse14.05 - 15.00Njårdhallen bane 4

Ved påmelding etter oppstart/påmelding via venteliste må man gi beskjed til turn@njaard.no og til AKS. Uten dette kommer ikke barnet med på trening.

PÅMELDING AKS GRINDBAKKEN Påmeldingslenke

Kurs merket i gult har blitt fullt! Ventelisten varer kun ett semester. Det betyr at man må melde seg på igjen for kommende semester hvis man ikke får plass. For å stå på ventelisten, skal man send en epost til turn@njaard.no. 

AKS-treningene følger samme utviklingstrapp som turnskolene. For mer info klikk her.

Pris

Prisen for AKS Turnskole er 3.570kr. per semester + medlemskontingent til Hovedlaget på 400kr. i året. Hvis man velger å trekke seg fra gruppen etter to treninger, vil man få refundert hele beløpet minus 400.kr i administrasjonsgebyr.(Må få beskjed før 3. trening). Etter dette vil man ikke få refundert noe av treningsavgiften. Vil man meldes ut av klubben kan man ta kontakt med lise@njaard.no. 

Transport

Barna blir hentet av Ullernbuss kl. 13.45 og kjørt tilbake kl. 15.15. er da tilbake på skolen ca 15.35.

Mer informasjon om utstyr, tøy og regler finner dere under Regler for trening.

Kursplan

Kursplan for AKS er samme som for Turnskole 1. Planen kan lastes ned her. Kursplan AKS

Plan for hjemmetrening kan lastes ned her. Hjemmetrening

Viktige datoer

Det er ikke trening på helligdager. og inneklemte dager.

Vår:

Oppstart vår: uke 3

Vinterferie: Uke 8- ingen trening

Påskeferie: fra palmesøndag til 2. påskedag - Ingen trening

Breddekonkurranse: 17.03.2024

Arbeidernes dag 1. mai - Ingen trening

Kristi himmelfart:  - Ingen trening

17. mai - Ingen trening

Pinsen - 1. og 2. pinsedag - Ingen trening

Våroppvisning RG: ??

Våroppvisning Turn: 11.juni

Siste treningsuke: uke 23

Høst:

Oppstart høst: uke 36

Høstferie uke 40 - Ingen trening

Breddekonkurranse: 15/10

Juleoppvisning RG:?

Juleoppvisning Turn: 10/12 

Siste trening uke: 49


TrenereDzmitry Stsiapanau

gymnast2005@yandex.by

48659974