Retningslinjer for gjennomføring av turntreninger

Postet av Njård - Gymnastikk og turn den 28. Aug 2020

Vi er allerede i gang med høstens turntreninger. Alle gruppene har hatt oppstart i uke 35, og fra og med 31. august starter også våre AKS partier.

Fra og med i 1. august ble åpnet opp igjen for breddeidrett for barn og ungdom under 20 år. Det er viktig å ivareta de gjeldende retningslinjene som FHI, NIF og NGTF kommer med. Her får dere en oversikt over de forskjellige regler som finnes:

NGTF

NIF

FHI

Vi har også utarbeidet en spesialordning for oppmøte for å unngå store oppsamlinger i våre trange gangene. Oppmøte info kan dere lese her:

Generelt

Det er veldig viktig at utøvere med sykdomssymptomer holder seg hjemme til de er symptomfrie!

Grunnet korona og reglene under vil det ikke være mulig å delta på treningen hvis man kommer sent/etter oppstart. Det er derfor viktig at alle prøver å være på plass og klare 15 min før treningen starter.

Utøvere som kommer på trening og ikke er registrert på kurset får ikke delta. Det er derfor veldig viktig at dere sjekker at alt er i orden med påmeldingen før oppstart.

Vi vil de første ukene prøve å ha trenere/ansatt på plass ved hovedinngangen som kan hjelpe med organiseringen og svare på eventuelle spørsmål.

Det oppfordres til at alle deltagere som har vært i utlandet holder seg hjemme 7-10 dager etter hjemkomst.

Gymsalen:

Turnskole partiene :

Alle barn skal komme ferdig skiftet til aktivitet. Barna går inn i garderoben og legger jakken og skoene sine i en plastboks (vi har bokser) som vil stå klar når de kommer. De venter til treneren kommer og henter dem og alle barna tar med seg sin boks inn i gymsalen. Når treningen er ferdig, kler barna på seg i gymsalen og forlater gymsalen gjennom bakdøren. De blir fulgt av en trener gjennom korridorene ut gjennom hovedinngangen. Foreldre skal vente ute. Der kan foreldre hente barnet sitt eller avtale et sted hvor de skal møtes. Unngå trengsel ved hovedinngangen. Treneren venter til alle barna har blitt hentet. Trenerne vil rengjøre boksene mellom hvert parti.

Gymlek:

Alle barn skal komme ferdig skiftet til aktivitet. Foreldre leverer barna ved døren til gymsalen. Trenerne blir med barna og hjelper dem med å skifte i garderoben eller gymsalen og legger jakkene og skoene i en plastboks (vi har bokser) som vil stå klar når de kommer. Når treningen er ferdig, kler barna på seg i gymsalen ved hjelp av en trener og forlater gymsalen gjennom bakdøren. De blir fulgt av en trener gjennom korridorene ut gjennom hovedinngangen. Foreldre skal vente ute. Der kan foreldre hente barnet. Unngå trengsel ved hovedinngangen. Treneren venter til alle barna har blitt hentet. Trenerne vil rengjøre boksene mellom hvert parti.

Turnhall:

Alle barn skal kommer ferdig skiftet til aktivitet. Barna blir hentet ved venteområde ved hovedinngangen. De går ned til gangen og legger jakken og skoene sine i et av skapene i gangen. Etter treningen blir de fulgt av en trener til gangen hvor de kler på seg igjen. Etter det følger treneren barna ut gjennom hovedinngangen. Foreldre skal vente ute. Der kan foreldre hente barnet sitt eller avtale et sted hvor de skal møtes. Unngå trengsel ved hovedinngangen.

Vi vet at dette kan by på problemer og vi gjør så godt vi kan for å tilby trening til flest mulig på vanlig vis. Det er derfor viktig at alle gjør sitt beste for å overholde reglene våre. Ved et eventuelt smitteutbrudd i klubben vil all aktivitet stenge. Dette er det ingen som ønsker.

Paraturn:

Dere kan møte direkte opp i hallen med en ledsager.

Konkurransepartiene:

 Dere møter opp direkte i hallen uten foreldre. Man henger ikke i gangene eller garderobeområdene.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.