Oppstart av noen grupper for utetrening

Postet av Njård - Gymnastikk og turn den 10. Mai 2020

Oppstart av utetrening i grupper

Vi har gleden av å informere om at vi fom mandag 11.5. starter med utetrening for noen våre turngrupper. Unntaket er dessverre gymlek 1 og 2. Dette fordi vi finner det vanskelig for så små barn å overholde de regler som gjelder i dagens situasjon. Det er heller ikke mulig å gjennomføre AKS-treningene. Da vi ser problemer med transporten. Vi jobber med saken for å finne alternativ løsning for AKS. Det er dessverre heller ikke tilbud til paraturn enn så lenge, og Voksenturn må også vente litt til.

Timeplanen vil følge de vanlige oppsatte tidene for våren 2020, men treningene vil kun vare 45 min. Oppmøte for kursene vil være på gressplenen over veien ved siden av butikken. Trenerne vil der stå med lapper som viser hvor hver enkelt gruppe skal møte. Treningene vil bli noe alternativ. Dette fordi reglene rundt organisert idrett ikke gjør det gjennomførbart å følge den vanlige treningsplanen. Når det er sagt håper vi at alle setter pris på det vi klarer å få til og spesielt det sosiale rundt dette.

Det er veldig viktig at alle overholder de retningslinjer som er satt ifm organisert trening! Vi ber derfor alle foreldre om å tenke igjennom om barna deres er i stand til å gjennomføre treningen på en måte som er akseptert ift smittevernsreglene som nå gjelder. Hold av stand til hverandre! Det vil ikke være lov å medbringe drikkeflasker. Vi oppfordrer alle til å gå på toalettet før treningen. De som ikke klarer å følge reglene kan dessverre ikke være med på treningene.

Viktige regler!

Reglene som gjelder for treningene finner dere her: https://gymogturn.no/2020/04/23/koronainformasjon-samleside-ngtf/ Og https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/ Vi oppfordrer alle til å lese igjennom dette før oppstart. Diskuter det også med deres barn.

Hvis man ikke ønsker å benytte seg av tilbudet i det hele tatt er det fint om dere sender en epost til fredrik@njaard.no. Så vi får en oversikt og kan tilpasse gruppene deretter.

Her ser dere hvem som er ansvarlig for de forskjellige gruppene. Det er ikke listet opp alle grupper, men tidspunkter og dager:

Turnhallgruppene 1500-1900:

Mandag 15 – 19: Andreas og Kristin

Tirsdag 15 – 19: Andreas og Benedikte

Onsdag 15 – 19: Andreas og Siren

Torsdag 15 – 19: Andreas og Sigrid til kl 18, Calin fra kl 18

Fredag 15 – 19: Andreas og Dima fra kl 16

Turnhallgruppene 1900-2100

Mandag 19 – 21: Benedikte og Laszlo

Tirsdag 19 – 21: Alex (kan ikke før 19.30) og Laszlo

Onsdag 19 – 21: Benedikte og Kristin

Torsdag 19 – 21: Alex (kan ikke før 19.30) og Calin

Gymsalgruppene:

Tirsdag 17.30 – 19.30: Sigrid og Siren

Onsdag 18 – 20: Laszlo og Dima

Torsdag 17.15 – 18.15: Jobber med å finne trener

Fredag 16 – 18: Dima

Vi ber om forståelse for at dette kan bli litt kaotisk i starten. Da dette er noe vi ikke har hatt veldig god tid til å planlegge. Vi håper det går seg til.

Er det noe dere lurer på kan dere ta kontakt med turn@njaard.no eller fredrik@njaard.no 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.