Trenere og administrasjon


Jan Schroé

Sportslig Leder

turn@njaard.no
+47 46696376

Jan har vært sportslig leder og administrativ leder i Njård turn siden 2011. Han har selv trent turn i 16 år på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han har en bachelor i kroppsøving. Han har også jobbet i Belgia og Nederland som trener for Elite gutter.


Fredrik Backer

Administrativ Leder

fredrik@njaard.no
+47 45516394

Fredrik har trent og vært medlem av Njård Fekting i over 10 år. Han er utdannet ved Norges Idrettshøyskole med en bachelor i Sport Management. Han har vært hovedtrener for Njård Fekting og tidligere sportslig rådgiver i Njård.


Laszlo Boda

Trener Turn Menn

bodalaszlo64@freemail.hu

+47 41732250

Laszlo var aktiv utøver på det ungarske landslaget fra 1980-1993. Han har deltatt i OL, VM og EM og har gode nasjonale og internasjonale resultater. I 1993 begynte han sin trenerkarriere i Ungaren. De siste fem årene har han vært trener i Norge. Han har utdannelse fra høyskole i Ungaren innen gymnastikk.


Dzmitry Stsiapanau

Trener turn kvinner

gymnast2005@yandex.by

Dima har selv trent turn i 12 år på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han har utdannelse fra høyskole innen gymnastikk og  har en mastergrad i kroppsøving fra Hviterussland. I tillegg har han jobbet som trener  i mange år i Hviterussland 


Andreea Georgescu

Hovedtrener Gymlek

andrea.georgescu@gmail.com
+47 93620797

Andreea har vært lærer i kroppsøving siden 1992 og er utdannet i Romania og holder doktorgrad i idrett og bevegelsesvitenskap. Med lang og bred erfaring i kroppsøving har hun jobbet som hovedtrener både i utlandet og de siste 7 år i Norge.

Hun har undervist ved NTNU – Trondheim i idrett og bevegelsesvitenskap, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet og har jobbet som trener i Malvik Turn og RG, Byneset og Njård.


Calin Zaro

Trener Turn Menn

calinzaro@yahoo.com
+47 46763585

Calin var aktiv utøver på det rumenske landslaget fra 1986-1990. Han har en mastergrad i kroppsøving fra Romania. Som landslagstrener for Hellas trente han utøvere som har OL-, VM- og EM-medaljer.


Bror Marcus Ramsøe

Trener Apparatturn Jenter

Bror har vært aktiv turner i 13 år og trener fem. Han har gått tre år på wang videregående med spesialisering i turn. Bror har tatt ett år med pedagogikk og didaktikk på Norges Idrettshøyskole. I tillegg har han trener 1 kurs fra Norges Gymnastikk og Turnforbund.


Alexandru Pop

Trener Turn kvinner

alexpop8863@gmail.com
+47 97955819

Alex har turnbakgrunn fra Romania. Har selv deltatt på flere nasjonale- og internasjonale konkurranser. Han er utdannet som kroppsøvingslærer med bachelor grad. Alex har jobbet som turntrener i mer enn 30 år på høyt nivå i Ungarn, USA og Norge. Han har trent flere gutte- og jenteturnere som har vunnet nasjonale- og nordiske mesterskap. I tillegg har han trent utøvere som har deltatt på både VM og EM."


Andreas Voutsinas

Hovedtrener breddepartier

andreasvoutsinas@gmail.com

+47 95021081

Andreas har selv turnet i Hellas på konkurransenivå og har medaljer fra nasjonale konkurranser. Han har nå jobbet i Njård en god stund og jobber med å utvikle seg som trener. Andreas jobber nå med breddeturnerne våre og har hovedansvar for utviklingen der sammen med sportslig leder.


Saulean (Nuti) Lenuta

Trener Turn kvinner

lenutasaulean@yahoo.ro

+4746565046

Nuti har drevet med konkurranseturn i 12 år og har vært en del av det rumenske landslaget. Hun har jobbet som turntrener i over 15 år og har en master i sport fra universitetet i Romania.