Apparatturn og apparatturn rekrutt

Rekruttering Apparatturn

Apparatturn er et uttaksparti. Jentene som deltar her skal ha som ambisjon å delta i konkurranser på kretsnivå. Det er våre faste ansatte som rekrutterer fra Rekrutteringsgruppen, Junior, Appratturn rekrutt og evt. Turnskole 3 og ungdomsturn.

Apparatturn

TreningsplanNårHvorTrenere
Mandag18.00 - 20.30Njårdhallen Bane 4Bror, Hedda
Tirsdag18.00 - 20.30Njårdhallen Bane 4Bror, Hedda
Torsdag18.00 - 20.30
Njårdhallen Bane 4Bror, Hedda

Apparatturn Rekrutt

Rekruttering

Jentene blir rekruttert av Turnskole 2/3 og utviklingsgruppen/aspirantgruppen. Noen av kriteriene vi ser på er oppmøte og innsats på treninger, styrke, koordinasjon, smidighet, utvikling ila et semester og ferdighetene.  Jentene som deltar her skal ha som ambisjon å delta i konkurranser på kretsnivå. Det er våre faste ansatte som rekrutterer fra Rekrutteringsgruppen, Aspirantene og evt. et alternativ for Elite jentene.

Treningsplan
Når
Hvor
Trenere
Tirsdag17.00 - 19.00Njårdhallen Bane 4
Dima, Alex, Helene, Julia
Torsdag16.00 - 18.00Njårdhallen Bane 4
Dima, Alex, Helene, Julia
Fredag16.00 - 18.00Njårdhallen Bane 4
Dima, Alex, Helene, Julia

Pris

Prisen er:

3 dager i uken 5300 kr

4 dager i uken 6400 kr 

+ medlemskontingent til Hovedlaget på 400kr. i året.


Oppmøte 

Alle treninger foregår på den siste tennisbane i Njårdhallen. Barna kan møte opp selv og blir ikke hentet av treneren ved inngangen.

Mer informasjon om utstyr, tøy og regler finner dere under Regler for trening.

Viktige datoer

Konkurranse- og treningsplan sendes ut på epost