TRYGGE BARN I IDRETTEN

Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel.

Mobbing er dessverre vanlig blant barn.

Hva betyr det å varsle?

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger.

Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

    Hva kan jeg varsle om?

    Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

    Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

      Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med katarina@njaard.no om du er usikker. Dette er 30 minutter lang fiksjonsfilm som følger en vennegjeng som både går på skole sammen, gamer sammen og spiller fotball sammen. En konflikt oppstår på én arena, som fører til utenforskap og mobbing på andre arenaer.


Har du eller noen du kjenner opplevd eller oppdaget noe du tenker det er viktig å si ifra om? Les mer om hva du kan varsle om og hvordan du kan varsle.

Jeg vil varsle