Påmelding, utmelding og medlemskap

PÅMELDING TIL VÅREN 2024 åpnes i starten av desember 2023.


Medlemskap Njård (gjelder pr kalenderår)

Familiemedlem: 800kr (alle må være bosatt på samme adresse )

Enkeltmedlem over 25 år: 650kr

Enkeltmedlem under 25 år 400kr (Her skal barnets navn føres opp, kontaktinfo til foreldrene)

Støttemedlem 100 kr ( for deg som kun ønsker å være medlem og støtte klubben uten å være med på noen aktiviteter)

Påmelding: Påmelding til kurs gjøres ved å trykke på ønsket parti. Klikk dere igjennom alle stegene og fullfør betaling. Registrering er ikke gjennomført før betaling er gjort. 


Lenker til påmelding til alle våre partier:

AKS TURNTURNSKOLE 1Gutteparti lørdagUNGDOMSTURNVENTELISTE for alle partier
GYMLEK 1
TURNSKOLE 2Gutteparti tir-torVOKSENTURN
GYMLEK 2TURNSKOLE 3PARATURN


Medlemskapet løper til det blir sagt opp skriftlig via epost til info@njaard.no

Er gruppen man ønsker seg inn på full kan man sette seg på venteliste. 


Vi bruker Spond til den daglige kommunikasjon med turnere og foresatte. Vi bruker Spond Club som er en administrasjonsløsning for idrettslag. For turnere og foresatte er det akkurat samme app som man bruker andre steder.


Det er et par ting som kan være greit å forstå i forhold til Spond Club.

➢ Foresatte må ha egen spondprofil, registrer den først og bruk samme informasjon videre.

➢ Det er klubben som legger turner inn i riktig gruppe.

➢ Vi bruker ikke gruppekoder eller tilsvarende.

➢ Ingen turnere legges inn i grupper via Spond App

➢ Ingen turnere flyttes mellom grupper via Spond App alt gjøres via klubb løsningen.

➢ Turner trenger ikke egen Spond bruker, men det anbefales. (Noe kommunikasjon går direkte mellom trener og turnere)


Last ned appen her: https://spond.com/welcome