NJÅRDS TURNTILBUD

Turn-type

Navn

Beskrivelse

Alder

Kjønn

treninger per uke

Uttaks-prosess

Bredde

Gymlek 1

Vi øver på koordinasjon, balanse, styrke, tøying, rytme, kroppsbeherskelse ... I tillegg til disse basisferdigheter så øver vi også på noen basisteknikker innen turn. Målet er at gymnasten opplever mestringsfølelse og turnglede. Ingen konkurransevirksomhet men oppvisning på jule- og våroppvisning.
Tidligere navn: Barnegym 3-4 år

3-4 år

Begge

1

Fri påmelding

Gymlek 2

Vi øver på koordinasjon, balanse, styrke, tøying, rytme, kroppsbeherskelse ... I tillegg til disse basisferdigheter så øver vi også på noen basisteknikker innen turn. Målet er at gymnasten opplever mestringsfølelse og turnglede. Ingen konkurransevirksomhet men oppvisning på jule- og våroppvisning.
Tidligere navn: Barnegym 5-6 år

5 år til skolealder

Begge

1

Fri påmelding

Turnskole 1

Gymnastene skal trene i den nye store turnhallen vi får. De skal lære seg basisteknikker på et olympisk frittståendegulv og i tillegg skal de blli kjent med noen av apparatene. Mestringsfølelse og turnglede står i fokus. Ingen konkurransevirksomhet men oppvisning på jule- og våroppvisning.

1. og 2. klasse

Begge

1

Fri påmelding

Turnskole 2

Turnskole 2 bygger videre på Turnskole 1 , men er også åpen for nybegynnere. Gymnastene skal trene i den nye store turnhallen vi får. De skal lære seg basisteknikker på et olympisk frittståendegulv og i tillegg skal de blli kjent med noen av apparatene. Mestringsfølelse og turnglede står i fokus. Ingen konkurransevirksomhet men oppvisning på jule- og våroppvisning.

3. og 4. klasse

Begge

1

Fri påmelding

Turnskole 3

Turnskole 3   bygger videre på Turnskole 2 , men er også åpen for nybegynnere. Gymnastene  skal lære seg basisteknikker   på et olympisk frittståendegulv og i tillegg skal de bli kjent med noen av   apparatene.  Mestringsfølelse og   turnglede står i fokus. Ingen konkurransevirksomhet men oppvisning på jule-   og våroppvisning.

5. og 6. klasse

Begge

1

Fri påmelding

Ungdomsturn

Ungdomsturn bygger videre på turnskole 1 , 2 og 3 men det er også mulig å begynne som nybegynner. I turn er det lett å tilby differensiert trening, så Ungdomsgym passer til alle.

7.-10. klasse

Begge

1

Fri påmelding

Voksenturn

Dette er det perfekte kurset for folk som vil lære seg en araber, backflip, ... eller for de som vil få god basis - og styrketrening

16 år ->

Begge

1

Fri påmelding

Apparat Menn

Senior

Turn menn trener på 6 apparater: frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Guttene må satse på og ha turn som eneste idrett. Deltar i nasjonale og internasjonale konkurranser

18->

Gutter

6+

Uttak av trenere fra junior

Junior

Turn menn trener på 6 apparater: frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Guttene må satse på og ha turn som eneste idrett. Deltar i nasjonale og internasjonale konkurranser

13 - 17

Gutter

6+

Uttak av trenere fra Rekrutt

Rekrutt

Turn menn trener på 6 apparater: frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Guttene må satse på og ha turn som eneste idrett. Deltar i nasjonale konkurranser

11 -12

Gutter

5

Uttak av trenere fra Aspirant

Aspirant

Turn menn trener på 6 apparater: frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Guttene må satse på og ha turn som eneste idrett og skal delta i kretskonkurranser

8 - 10

Gutter

3

Uttak av trenere fra Rekruttering

Apparatturn

Turn menn trener på 6 apparater: frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Guttene må ikke ha hovedfokus i turn men ønske å konkurrere på kretsnivå.
Tidligere navn: Konkurranseparti

8->

Gutter

3

Uttak av trenere fra Turnskolene og Rekruttering

Rekruttering

Guttene blir rekrutert fra barnegym og Turskole 1. De må kunne tenke seg å kunne satse på turn fremover. Det første året de trener ligger fokuset på bevegelighet, styrke, og basisteknikker. De bruker ikke så mye apparatene det første året og konkurrerer ikke enda.
Tidligere navn: Minirekrutter

6 - 7

Gutter

2-3

Uttak av trenere fra Gymlek 2 og Turnskolene

Apparat Kvinner

Senior

Turn kvinner trener på 4 apparater: frittstående, bom, hopp, skranke . Jentene må satse på og ha turn som eneste idrett. Deltar i nasjonale og internasjonale konkurranser

16->

Jenter

6+

Uttak av trenere fra junior

Junior

Turn kvinner trener på 4 apparater: frittstående, bom, hopp, skranke . Jentene må satse på og ha turn som eneste idrett. Deltar i nasjonale konkurranser

12 - 15

Jenter

6+

Uttak av trenere fra Rekrutt

Rekrutt

Turn kvinner trener på 4 apparater: frittstående, bom, hopp, skranke . Jentene må satse på og ha turn som eneste idrett. Deltar i nasjonale konkurranser

10-11

Jenter

5

Uttak av trenere fra Aspirant

Aspirant

Turn kvinner trener på 4 apparater: frittstående, bom, hopp, skranke . Jentene må satse på og ha turn som eneste idrett og skal delta i kretskonkurranser

8 - 9

Jenter

3

Uttak av trenere fra Rekruttering

Apparatturn

Turn kvinner trener på 4 apparater: frittstående, bom, hopp, skranke . Jentene må ikke ha turn som eneste idrett. Deltar i kretskonkurranser.
Tidligere navn: Konkurranseparti

8 ->

Jenter

3

Uttak av trenere fra Rekruttering og Turnskolene

Rekruttering

Jentene blir rekrutert fra barnegym. De må kunne tenke seg å kunne satse på turn fremover. Det første året de trener ligger fokuset på bevegelighet, styrke, og basisteknikker. De bruker ikke så mye apparatene det første året og konkurrerer ikke enda.
Tidligere navn: Minirekrutter

6-7

Jenter

3

Uttak av trenere fra Gymlek 2 og Turnskolene