Om Turnskolene

Turnaktiviteter for barn skal være allsidige og motorisk utviklende. De skal gi barna utfordringer, spenning og et grunnlag å bygge videre på. Aktiviteter som tar utgangpunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter.
Aktiviteten på partiene i Njård Turn tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Trenerne jobber for at alle deltakere skal få tilrettelagt aktiviteter etter egne forutsetninger og ferdigheter. I turn som i mange andre aktiviteter er det viktig at de grunnleggende ferdighetene utføres riktig før deltakere kan gå videre på mer utfordrende øvelser.