Rekrutt 1 og 2

Rekruttering

Apparaturen stige er et uttaksparti. Jentene trener på 4 apparater: frittstående, bom, hopp, skranke . Jentene trener 3 dager i uken og deltar på regionale konkurranser med mulighet for nasjonale konkurranser. Det er våre faste ansatte som rekrutterer fra turnskolegrupper eller fra vår aspirantgruppe.

Apparatturn stige

TreningsplanNårHvorTrenere
Mandag16.00 -19:00Njårdhallen Bane 4Lara, Pietro/Jonas
Torsdag16.00 - 19.00
Njårdhallen Bane 4Lara, Pietro/Jonas
Fredag16.00 - 19:00
Njårdhallen Bane 4
Jonas


Oppmøte 

Alle treninger foregår på den siste tennisbane i Njårdhallen. Barna kan møte opp selv og blir ikke hentet av treneren ved inngangen.

Mer informasjon om utstyr, tøy og regler finner dere under Regler for trening.

Viktige datoer


Konkurranse- og treningsplan sendes ut på epost