Om Gymlek

Leken er barnas aktivitet og barnas læringsarena, lek er motiverende og gir barn frihet til å prøve og til å feile.

Leken har en egenverdi, men kan også være utgangspunktet for tilrettelegging av aktiviteter som kan stimulere utvikling av de grovmotoriske ferdigheter som gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre osv.

I konseptet GYMLEK som er tenkt for de minste barna (3-6 år) kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering (www.gymogturn.no, 02.02.16).


Gymlek i Njård er basert på NGTF sine prinsipper for gym og lek for 3-5 åringer. Øvelsene er hentet fra NGTF sitt hefte for Gymlek og utstyret som blir brukt er i tråd med deres anbefalinger. Målet er at gymnasten skal oppleve mestringsfølelse og turnglede. Øvelsene baseres på: koordinasjon, balanse, styrke, tøying, rytme, kroppsbeherskelse ... I tillegg til disse basisferdigheter så øves det også på noen basisteknikker innen turn.